Yaratıcı Sanat Atölyeleri

“Yaratıcılıkla Karşılaşma” ne demek?

Sanat Atölyesi katılımcıların atölye ortamında her türlü görsel materyali kullanarak sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerine olanak sağlamaktadır. Atölye çalışmalarıyla yaratıcılığı geliştirme, farklı, yeni malzemelerle düşünme ve düşünceyi görselleştirme egzersizleri yapılmaktadır.

Düşünürken nasıl özgür olunur, kavramlar arasında nasıl ilişki kurulur, zihin haritası nasıl oluşturulur ve neden önemlidir, günlük hayatta kullandığımız objeler üzerinden farklı bir anlatım gerçekleştirilebilir mi? Katılımcılarla, odaklandığımız kavramlar ve günlük hayatta sıkça kullandığımız somut objeler arasında ilişkiler kurabileceğimiz özgür bir alan yaratılır.

İç dünyamızın sesleri ile öğrendiklerimiz, taşıdığımız yükler, nereye, nasıl baktığımızı, neyi nasıl gördüğümüzü belirliyor mu? Katılımcılarla bu sesleri ve yükleri, kaya/taş gibi her an etrafımızda gördüğümüz, üstüne basıp çoğunlukla bastığımızı fark etmediğimiz bir varlık aracılığıyla yorumlarken gerçeklik, parça, bütün, oluş kavramları üzerine düşünüyoruz.

Yaratıcı Sanat Atölyelerini, Terapi Yaşam Sanat Atölyemizde, gruplara özel olarak gerçekleştirebildiğimiz gibi; “Açık Atölye” günlerimizde de uygulama imkanı bulabilirsiniz.