Terapötik Yaşantı Grupları

Terapötik kelimesi, terapide sıkça kullanılan “terapötik ortam”; kişinin kendini herhangi bir tehdit altında hissetmediği, destekleyici, geliştirici, kendini içtenlikle ifade edebildiği ve rahatlatıcı ortam anlamına gelir.

Sanat terapisinde; terapötik yaşantı grubunun amacı, katılımcıların yaratıcı sürece girecekleri alanı yaratmak ve bu süreçte çalışmak istedikleri konulara dair farkındalık oluşturmalarını desteklemektir. Katılımcılara, oluşan farkındalıklarını mindful bir yaklaşım ile ele almalarını kolaylaştıracak bir ortam sunulur. Yaşantı grubu içerisinde meditatif mindfulness pratiğinin yanı sıra, bedensel farkındalık ve yaratıcı süreçle temas üzerinde durulur. Katılımcılar, bu grup içerisinde edinecekleri veya derinleştirecekleri mindfulness pratiklerini ve yaratıcı parçaları ile temaslarını, günlük hayatlarına taşıma konusunda yüreklendirilirler.