Bireysel Sanatla Terapi

Klinik görüşme çerçevesinde, sanatın bir dışavurum ve çözümleme aracı olarak kullanıldığı, birebir ve yüzyüze gerçekleşen danışmanlık ve psikoterapi çalışmalarıdır.

Sanat Terapisi; sanat öğelerini, yaratıcı süreçleri ve psikoterapiyi birleştirerek bilişsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal anlamda öznel iyi oluşu arttırmayı amaç edinir. Sanatla psikoterapide, seans içerisinde sözel ifadelerin yanında, sanat yöntem ve uygulamalarından faydanılmakta ; resim, müzik, edebiyat, heykel, dans ve hareket, tiyatro gibi sanat dalları psikoterapi hizmetiyle bütünleşmektedir.

Sanatla Terapi uygulamalarında sanat bir dışavurum aracı olarak kullanıldığından sanatın estetik yönü değil, sanatsal dışavurum ile kişinin kendisini ifade etmesi ve iç dünyasını yansıtması gözetilmektedir.

Sanatla Bireysel Terapi süreci, danışan kişinin ihtiyacı, koşulları ve yaşanan sorunların niteliğine göre değişkenlik göstermekle birlikte, genellikle haftada bir sıklıkta düzenli devam eden yüz yüze seanslardan oluşmaktadır.