Açık Atölye

Duygularını açığa çıkarmak isteyen, günlük hayatta kendini daha iyi ifade etme arzusunda olan her birey için sanat terapisi anlamlı ve yardımcı bir destek terapisidir. Sanat kişisel ifade ve yaratıcılığın dışa vurumudur. Sanat öğeleri, bu dışa vurumu, simgeler yolu ile sağlar. Bu dışa vurum; bilinç dışına itilmiş ve deforme olmuş yaşantı ve duygu içeriğinin, renk, ses, biçim, hareket, ezgi, ritm, dil araçları aracılığı ile anlaşılmasına ve tespitine yardım eder. Dışa vurulan bu içerik, ruhsal varlığın iyileşmesi ve tekrar organizasyonu için terapiste imkan verirken, zengin ipuçları da sağlar.

Sadece yeni nesil değil; kadın, erkek, çocuk tüm bireylerin yaratıcılıklarını keşfedebilecekleri, bunu keşfederken ruhsal ve zihinsel olarak da farkındalıklarını çalıştırma pratiği yapabilecekleri, tıkanmış sorunsalını bularak, bunun üzerine gidebilecekleri atölyelerdir “Açık Atölye”ler…

Süresi, mekanı, teması ve çalışma malzemesi önceden belirlenmiş, kapısı herkese “AÇIK” olan atölyelerdir. Terapi Yaşam Sanat Atölyemizin Bodrum Şubesi’nde haftanın bir günü düzenlenen  ve yaklaşık 2 saat süren bu atölyelerde; belirlenen tema ve gruplara göre kişilere yanlarında getirecekleri malzemeler belirtilir. Katılımcılarla atölye merkezimizde uygulama yapılır.